Budaya Niaga Melayu: Motivasi Dalam Perniagaan

Mukadimah

Suasana dalam negara yang menyaksikan  perkembangan pesat dalam perniagaan  menimbulkan satu dilemma kepada masyarakat Melayu. Di satu sudut sebahagian masyarakat menganggap baik  aktiviti perniagaan, tetapi tidak kurang pula mereka yang  beranggapan perniagaan ini adalah urusan dunia  dan berfokus kepada matlamat menggumpulkan harta duniawi. Kumpulan yang kedua ini menganggap bidang perniagaan kurang penting dan kurang prioriti berbanding  urusan akhirat yang lebih kekal abadi. Bagi kumpulan ini, seperti sering kita dengar di ceramah ceramah agama,  harta itu hak duniawi dan tetap ditinggalkan setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia.

Dengan keadaan yang demikian,  bidang perniagaan melemparkan satu cabaran berat kepada minda Melayu. Ini sedikit sebanyak meninggalkan kesan negatif kepada minat, kesungguhan,  kecekalan dan kemampuan kita  dalam perniagaan dan kepada kedudukan ekonomi dan kesejahteraan ummah pada amnya.

Fahaman  sebegini  gagal mendalami kesan positif kemajuan  kepada kemakmuran, kekuatan, kesejahteraan dan keyakinan diri  ummah. Ia gagal menghargai   setiap muslim yang berjaya  yang mampu  menunaikan fardu zakat dan sedakah yang dituntut oleh Islam.

Perbandingan Falsafah Perniagaan

Sesungguhya, tamaddun  yang maju dalam bidang perniagaan dizaman  moden  ini, seperti tamadun Barat ataupun tamadun China/Jepun  di timur memiliki falsafah perniagaan yang  agak berbeza antara satu dengan yang lain. Ia memiliki  ciri persamaan  dengan prinsip perniagan Islam dalam banyak perkara, tetapi banyak pula  perbezaannya.

Buku buku rujukan perniagaan semuanya datang dari Barat dan sebahagian pula dari terbitan berasal daripada bangsa  China atau Jepun.  Saya tidak pernah bersua dengan buku rujukan perniagaan berasal dalam  bahasa Arab dari timur Tengah, jika adapun agaknya  di pandang rendah oleh orang Melayu di Malaysia, kerana pasti  beranggapan kita sendiri lebih maju daripada mereka, dan inilah hakikat yang sebenarnya.

Dalam dunia Islam yang masih  jauh tertinggal di belakang  tamaddun lain, Malaysia pula muncul kehadapan, dengan tempias kemajuan di rasai oleh umat Islam berbangsa Melayu. Jadi bangsa Melayu Malaysia mampu menjadi pelopor perbankan Islam global yang  kini memberi persaingan kepada sistem perbankan barat, menjadi pelopor kepada sistem pengeluaran produk halal yang semakin diterima di pasaran global, disamping mendahului umat Islam lain dalam industri pengeluaran kereta,  petroleum, perladangan, pengangkutan udara dan laut,  bidang teknologi maklumat dan banyak lagi.

Sebagai pelopor yang meredah jalan,  sudah lumrah kita banyak terpengaruh oleh pendekatan perniagaan luar dari Barat dan, sedikit sebanyak, oleh pendekatan China/Jepun.

Falsafah perniagaan Barat bermatlamat memaksima keuntungan,  hanya memiliki  ikatan yang longgar dengan  soal soal etika, atau kesannya kepada masyarakat. Maka mereka menghalalkan riba, monopoli, malah dalam kes yang ekstrim, penipuan dalam perniagaan sekalipun. Jadi kerakusan nafsu manusia tidak banyak dihadkan oleh masyarakat. Jika adapun, sistem perniagaan mereka lebih  dikawalkan oleh undang undang yang pula banyak dipengaruhi oleh pelobi pelobi bisnes besar.

Sistem perniagaan Cina/Jepun pula tidak kurang hebatnya dari sistem Barat. Ia memiliki banyak etika yang berlandaskan ajaran Konfusius, seperti yin and yang iaitu keseimbangan dalam setiap tindakan masyarakat dan peniaga. Ini banyak persamaan dengan pendekatan perniagaan Islam yang berasaskan mizan(keadilan). Tetapi dalam strategi perniagaan dan tindakan harian masyarakat Cina tidak semestinya terikat kepada etika etika Konfusius. Mereka lebih bebas bergerak dalam perniagaan kerana bagi mereka soal moral, dosa pahala bukanlah sesuatu yang mesti diambil kira. Maka sering berlaku penipuan timbang dan kualiti dalam produk produk dihasilkan perniagaan Cina.

Malah dalam budaya niaga Cina/Jepun deception diterima masyarakat sebagai satu  strategi  atau  cabang seni dalam perundingan perniagaan. Dalam buku Thick Face black Heart deception ditakrifkan sebagai strategi untuk megelirukan rakan niaga atau pelanggan tanpa niat penipuan. Ini dibenarkan dalam budaya Cina/Jepun asalkan tujuannya untuk kepentingan bersama semua pihak yang berkaitan. Di negara Barat pendekatan ini tidak dibenarkan atas sebab budaya,  walaupun ia kerap dilakukan. Dalam Islam pendekatan  ini pastinya haram dalam keadaan biasa kerana  bercanggah dengan prinsip keadilan. Ia kerap menganiaya pihak lain dan dilaksanakan tanpa pengetahuan dan kerelaan mereka.

Budaya Niaga Cina/Jepun juga banyak dipengaruhi oleh falsafah Sun Tzu, The Art of War sebuah kelasik Cina yang ditulis lebih 2,000 tahun yang lalu. Pengaruh Sun Tzu telah lama menapak bukan sahaja dalam budaya niaga Cina/Jepun malah kini juga diamalkan dalam suasana perniagaan  moden Barat. Dalam pendekatan ini, pesaing perniagaan dianggap seperti musuh yang perlu dikalahkan, bukan dalam pertempuran tetapi dengan cara yang halus,  walaupun menggunakan berbagai  langkah  untuk mengelirukan pesaing.

Bagi kita umat Islam aktiviti perniagaan bukan sesuatu yang janggal. Siti Khadijah, isteri Rasulallah dan Saidina Abu Bakar adalah peniaga unggul dalam sejarah Islam. Malah , Rasulallah banyak bargantung kepada harta mereka di awal penyebaran Islam.

Al Quran dan  Hadis juga menggariskan panduan untuk umat Islam berniaga supaya  ianya tergulung sebagai satu ibadah.   Ini terdapat dalam  surah surah berkaitan, seperti dalam:

*Surah Al Baqarah ayat 275 yang menhalalkan perniagaan dan mengharamkan riba.

*Surah An Nisa ayat 29 menggalakkankan semoga umat Islam berniagakan harta sesama mereka secara muhibbah.

*Surah Al Rahman  ayat 8 dan 9 pula menggariskan prinsip utama perniagaan Islam Al Mizan atau prinsip keadilan. Dengan prinsip ini diharamkan menipu , riba, rasuah, pecah amanah, menyorok barang niaga dan segala aktiviti yang menjejas keadilan.

Surah Al Baqarah ayat 282 menggaris secara terperinci bahawa  perniagaan yang  dilunaskan dimasa hadapan  memerlukan kontrak perniagaan bertulis, sementara perniagaan tunai bolehlah dilaksanakan secara lisan sahaja.

Jangan bersumpah bohong, bahkan hendaklah dielakkan supaya tidak bersumpah sekalipun dalam perkara yang benar.  Bersumpah dengan nama Allah ketika berjual beli tidak akan mendatangkan berkat.

Nabi Bersabda Maksudnya: “Sesungguhnya para peniaga itu adalah orang-orang yang berdosa, mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?” Jawab Baginda: “Ya” (Tentu), akan tetapi apabila mereka bersumpah, mereka membuat dosa, dan apabila berkata-kata mereka berbohong.”  – Hadis Riwayat Ahmad dan al-Hakim

Nabi bersabda: Maksudnya: “Peniaga yang benar lagi amanah bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar (siddiqqin) serta para syuhada’.” Hadis riwayat Tirmidzi

Sejarah Keagungan Sistem Ekonomi Islam

Garis panduan dalam Al Quran serta hadith Nabi yang berkaitan telah mampu membawa revolusi dalam ekonomi  ummah sehingga mencapai puncak keagungan Islam dalam zaman Kerajaan Abbasiyyah dari abad  Ke 8 hingga  ke 14 Masehi. Di zaman itu  terdapat ramai para ilmuan Islam yang terkenal hingga kini, yang menyelidik dan menulis kitab kitab perniagaan dan ekonomi termasuklah Ibn Sina, Al Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, dsb.

Yang paling terkenal di antara mereka ialah Ibn Khaldun(1332 hingga 1406 Masehi), yang boleh dianggap sebagai bapa kepada ilmu ekonomi moden. Beliau hidup kira kira tiga ratus tahun sebelum ilmuan ekonomi British yang terkenal Adam Smith, yang dikenali  dengan teori ekonomi supply and demand. Sebenarnya Ibn Khaldun lah perintis kepada Teori Supply and Demand ini. Beliau telah mengembangkan pengetahuan tentang pengaruh demand(permintaan) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, dan juga anganalis secara  mendalam kesan permintaan kepada supply(bekalan). Beliau jugalah ilmuan yang mendapati harga setiap produk ditentukan oleh permintaan dan bekalan.

Satu revolusi ekonomi yang penting di Zaman keagungan Islam berlaku dalam zaman Empayar Abbasiyyah. Di zaman tersebut rakyat dibenarkan memiliki tanah, satu faktor pengeluaran yang penting dalam ekonomi berasaskan tani. Ini telah menggalakkan revolusi dalam pertanian dengan hasil keluaran yang meningkat dengan luarbiasa sehingga  akhirnya mampu menempat Empayar Abbasiyyah jauh ke hadapan berbanding negara negara Eropah dan negara negara lain.

Dalam waktu yang sama,  bentuk awal  sistem pasaran bebas  semakin bertapak di sana. Perniagaan berkembang berikutan  revolusi dalam sistem kewangan dan penggunaan matawang yang sama di seluruh empayar telah menghasilkan perkembangan pesat dalam perdangangan bukan sahaja dalam empayar Islam tetapi juga dalam sektor perdagangan luar dengan China dan Eropah.

Hilangnya Motivasi di Zaman Kegelapan Islam

Dalam ketiga tiga peradaban dunia tersebut di atas terdapat ciri ciri yang sama bertindak sebagai pemacu kemajuan ekonomi dan kemajuan perniagaan, iaitu wujudnya motivasi yang kukuh untuk golongan usahawan. Dalam peradaban Barat, motivasinya wujud dalam bentuk objektif mencari keuntungan secara bebas untuk individu. Dalam masyarakat Cina/Jepun   motivasi lebih berbentuk kepada mengembangkan perniagaan yang banyak dipengaruhi oleh pertimbangan pertimbangan masyarakat dan kerajaan dan dengan etika tertentu yang banyak dipengaruhi  falsafah Konfusius dan Sun Tzu. Etika mereka berbentuk falsafah dan tidak wajib dilaksanakan atau terikat dengan soal moral atau dosa/pahala.

Dalam tamadun Islam, sememangnya telah wujud  motivasi yang kukuh dizaman Empayar Abbasiyyah dengan dasar pemerentah membenarkan pemilikan tanah, yang memacukan Revolusi Pertanian dari kurun kelapan hingga kurun empat belas Masehi. Seperti dalam tamaddun Barat dan Tamaddun Cina/Jepun, dasar pemerintah di zaman Abbasiyyah  telah membolehkan pemilikan tanah yang merupakan faktor pengeluaran yang penting dalam masyarakat. Ini mengwujudkan golongan usahawan dalam sektor pertanian seperti juga revolusi dalam sistem kewangan di sana  telah mengwujudkan golongan usahawan ketika itu dalam sektor perdagangan.

Kesilapan besar Tamaddun Islam muncul dalam  Abad ke 18 dan 19 apabila tamaddun Barat( setelah dua ratus tahun mencedok ilmu dari dunia Islam) telah   mulai mengembangkan ilmu  hingga Britain mampu melahirkan Revolusi Perindustrian (Industrial Revolution) yang gagal diserap oleh negara negara Islam. Berikutan itu ketenteraan Barat telah di modenkan. Kesannya dunia Islam keciciran,  di jajahi,  dicincang cincang   dan dibahagi bahagikan  dikalangan   kuasa Eropah.

Dari segi sejarah Barat menganggap Islam sebagai ancaman, justeru itu hingga kini dasar mereka kekal dengan memperlekehkan dunia Islam  dengan   tindakan tindakan ketenteraan bagi menentukan dunia Islam terus berpecah belah. Ini yang kita saksikan di Iraq, Afghanistan dan Palestin kini.

Dunia Islam di pecah belahkan oleh Barat dan masyarakat hilang kesetabilannya. Sejak kurun ke 16, dunia Islam telah dilanda trend kejatuhan,  permintaan barangan keluaran industri menurun, kapasiti Industri tidak diperlukan lagi dan akhirnya tamaddun Islam jatuh hingga kehari ini.  Ummah  menjadi tidak bermaya, telah hilang suasana yang perlu  untuk menghidup dan menyuburkan  motivasi untuk maju. Jangkaan Ibn Khaldun dalam Al Muqaddimah menjadi kenyataan dalam dunia Islam itu sendiri.

Lebih memburukkan keadaan ini telah menimbulkan sentimen anti politik Barat dan  anti nilai nilai Barat dalam dunia Islam. Kemampuan dan Kecenderungan asal dunia Islam menerapi dan memajukan ilmu luaran telah hilang, walaupun ilmu itu pada mulanya dipinjam oleh Barat dari tamaddun Islam itu sendiri. Kesudahannya ini melemahkan lagi kedudukan Ummah di seluruh dunia.

Motivasi Berniaga

Di sebaliknnya,  suasana yang subur untuk memajukan masyarakat Islam kini terletak ditengah tengah dunia Melayu/Islam di Nusantara. Negara Malaysia dan Indonesia kini merupakan  Blok serumpun Islam yang terbesar  di dunia menghampiri 300 juta penduduk dengan jalinan   muhibbah yang kukuh.

Dengan suasana  subur yang wujud kini di Nusantara , kita perlu menjenguk kembali dan meningkatkan kemampuan Sistem Ekonomi Islam dalam mengwujudkan kemajuan, terutama dalam sektor ekonomi dan sosial. Ini telahpun bermula dengan wujudnya sistem pengeluaran makanan halal, sistem perbankan Islam,  institusi baitulmal dan Universiti Islam Antarabangsa. Malah pakaian Islam Malaysia sudah mulai diterima sesetengah masyarakat dunia sebagai trend setter fesyen Islam.

Jika dilihat dari segi motivasi kepada usahawan, sistem ekonomi Islam yang unggul sudah wujud sejak zaman keagungan Islam berkurun kurun yang lalu. Ia membenarkan pemilikan harta dan aktiviti perdagangan sektor swasta yang lazim menjadi pemacu sesuatu ekonomi dizaman moden ini. Malah sistem pengawalannya lebih sempurna dengan  etika al Mizan(keadilan) yang diwajibkan dalam perniagaan. Ia mengelakkan kerakusan hawa nafsu manusia untuk membuat keuntungan yang berleluasa  secara monopoli,  menipu pelanggan atau spekulasi berlebihan.

Seperti  juga Tabung Haji  dengan   konsep yang pada asalnya   dicadangkan oleh Professor Di Raja Ungku Aziz,  dengan motivasi yang begitu tepat,  telah berjaya meningkatkan simpanan Masyarakat Melayu, satu motivasi yang tepat dan difahami oleh seluruh masyarakat Melayu seharusnya mampu membangunkan masyarakat usahawan yang mantap.

Bagi seseorang peniaga Melayu,  sistem ekonomi Islam yang membenarkan pemilikan dan pengembangan harta individu, sudah tentu memberi cukup motivasi kepada mereka untuk berniaga bagi  mencapai kadar keuntungan yang berpatutan dengan adil dalam keadaan biasa.

Ia meletakkan prioriti kepada   perniagaan sesama Islam sebagai asas  mengembangkan rankaian perniagaan yang  efficien dikalangan ummah dan untuk kesejahteraan ummah amnya.

Keuntungan yang diperolehi pula membolehkan peniaga beribadah dengan  membayar zakat dan mengeluarkan sadakah sebagai amal jariah untuk bekalan di akhirat nanti, disamping menjamin kemakmuran ummah. Dalam hal ini pembayaran zakat harta dan zakat perniagaan bukanlah sesuatu yang terlalu berat hendak ditunaikan, kerana Islam sebagai Agama yang adil, hanya mengenakan kadar  yang rendah berbanding cukai pendapatan. Tambahan pula jumlah  zakat yang telah dibayar, dikecualikan daripada bayaran cukai pendapatan setiap individu.

Sesungguhnya Sistem Ekonomi Islam adalah selari dengan fitrah manusia muslim dan keinginannya untuk hidup dengan lebih baik  didunia dan akhirat seperti kita mohon setiap kali selepas sembahyang.  Sistem ini sesungguhnya   lebih mulia  dan mudah diterima minda Melayu.

Perlu juga diingatkan,  perniagaan Melayu di Malaysia kini bukanlah dalam keadaan biasa, malah lebih menyamai keadaan darurat ekonomi ummah.  Gerakan Jihad Ekonomi yang kini mulai dilaungkan sesetengah pihak ada betulnya dan perlu diberi perhatian. Tetapi ini tidak seharusnya dengan cara merampas harta  atau menindas bukan Islam,  tetapi dengan cara meningkat dan memperkemaskan kemampuan ummah. Ini hanya dapat kita lakukan dengan  mengambilkira tindak tanduk pesaing  dari tamadun Cina dan Barat yang telah lama bertapak dalam pasaran, apalagi dengan budaya niaga mereka yang cangih yang menghalalkan kerakusan nafsu manusia.

Harus diakui kemajuan perniagaan Melayu memerlukan kesedaran dan kerjasama para ulama dan ilmuan Islam. Galakan di perlukan daripada golongan ini bagi menyedarkan  ummah akan pentingnya perniagaan untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan ummah dan hakikatnya yang sistem perniagaan Islam yang unggul sebenarnya telah lama wujud untuk tujuan ini. Cuma dalam konteks Jihad Ekonomi, para ulama mungkin perlu menemui kata sepakat tentang etika perniagaan yang diboleh atau diharuskan dalam keadaan darurat yang kita tempuhi kini.

Sekian, wallahu ‘alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

DAH Ikhwan

Advertisements
This entry was posted in Alam Perniagaan Melayu/Bumiputera, Artikel Business and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Budaya Niaga Melayu: Motivasi Dalam Perniagaan

 1. Dear Datuk,
  I am happy to respond to your very refreshing post as follows:

  In your introduction it is apparent that negative perceptions and attitudes have distort the true teachings of Islam which clearly upholds the search of happiness in the present material world as well as in the spiritual sphere of which the latter is solid investment material for the thereafter. According to the Islamic religion the next thing one should do after the daily prayers is to perform one’s business and I think this would relate to one’s preoccupation in establishing one’s economic well-being or wealth. The golden age of Islamic civilisation did create the world’s greatest business empire through revolutionary business thinking, but alas is now a lost kingdom. However as rightly mentioned there are bright stars of hope. As evidenced in Malaysia, the practice of Islamic principles and philosophy of business is gaining respect, confidence and financial success in areas of banking, food industry and many other economic sectors.

  While the Japanese and Chinese business models have been successfully driven by ethical/moral applications, the unscrupulousness of Chinese business deals still persist as they are often removed from the standard deviation. The beauty of Islamic business philosophy is the “middle path” approach ( fairness, professionalism / documented legal contracts) . This central tendency to do good is a sure and forward -looking way which should guide Muslim businessmen because to sway away from the standard would end one in a host of accidents, occupational hazards and financial misfortune, rejection zone, etc. I think to restore our rightful role in business we need to operate in a market-based economic environment but on a world stage. While the Protestant ethics have driven the colonialists to dominate the world economy since the industrial revolution and now the information age, our Islamic ethics ( misinterpreted) have miserably demotivate our believers by not taking up to new challenges in grabbing new knowledge ( life-long learning) and resulted them being left behind by Western science and technology. Muslim people aren’t becoming creators of knowledge any more but instead relegated to dependent consumers of western products, systems and services. Western branding is perceived as of better value and quality. This degeneration of our mentality generates so much of reverse investment in the Malaysian economy.

  The scenario in Malaysia as you suggested does offer a rainbow of promise. Could it beckon an overarching rebirth of Malay/Islamic business practice and ethics? Here I would like to add on my thoughts regarding the ‘halal’ certification and ‘halal’ hubs that Malaysia and specifically Sarawak is pursuing. I believe the halal industry cannot sustain by just thinking halal. Let me clarify. While the halal concept is a competitive advantage for Muslim business they should do more to further their global economic presence. How can the halal concept be integrated and accepted by the bigger non-Muslim world community? The halal certification logo is a good starting point. However throughout the majority of the developed world economies, natural capitalism is gaining momentum in terms of greening of business and this trend is accelerated by global climatic changes ( floods, acid rain, global warming etc.) new scientific breakthrough and growing ecological intelligence. Furthermore, big companies are increasingly responsive towards CSR. Therefore to integrate all these concerns and challenges, the Muslim halal ideology should encompass or be expanded into discrete/nominal rating standards in the form of awarding ‘stars’ to business that achieve individual success in say halal, health, safety, ecology and fairness criteria. Thus a business entity can have its star ratings ( in any combination) to its products, services or systems . Such rating can be displayed in label form or bar codes. The rating can also be applied to ordinal/continuous measure. For example, a company can achieve a “true orange” status if it firstly achieve halal ( yellow colour) and health ( orange colour). Brown status if it can achieve halal, health and safety ratings, Green status if it can manage to achieve the halal, health, safety and ecology criteria. Finally the five star rating ( purple colour) if it can achieve the previous four ranking plus fairness in employment practices ( gender, poverty eradication). ( Note: All these colour labels are my own ,not available in textbooks or other publications)

  With modern digital technology and the Internet the retrieval of such information can be obtained when consumers move their cellphones over the bar codes when they go shopping. In this manner, consumers the world over are empowered to make decisions that concern them the most. By this means, new business or existing business need to design or re-model their business according to new market trends especially the five star ranking discussed earlier. Consequently this new Islamic business practice can be accepted as world standard. In this regard, should Sarawak can lead in this movement by way of the Tg. Manis halal hub?
  I rest my case!!
  (BTW, I lost my h/p. My new mobile no: 016 8596737)
  Salam.
  Mahmud.

 2. DAH IKHWAN says:

  Saudara Mahmud,
  Thank you very much for you comments. I repect your comments and I believe you have put a lot of thoughts into it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s